Baza wiedzy - ISPConfig dodanie nowej bazy danych MySQL

ISPConfig dodanie nowej bazy danych MySQL

Zaczynamy od dodania nowego użytkownika bazy danych, jak to zrobić można przeczytać w bazie wiedzy pod adresem: https://awhost.pl/baza-wiedzy/ispconfig-dodanie-nowego-uzytkownika-bazy-danych-mysql/. Jeżeli mamy dodanego użytkownika bazy danych, możemy dodać bazę danych. Zaczynamy od przejścia do zakładki „Strony”:
ISPConfig menu strony
Wybieramy następnie z lewego menu „Baza danych”: ISPConfig bazy danych lewe menu
Po przejściu na stronę zobaczymy liste baz danych i przycisk „Dodaj nową baze danych”, który klikamy, aby przejść do formularza dodawania nowej bazy danych:
ISPConfig przycisk dodaj nową baze danych
Zaczynamy od wybrania w polu „Strona” dla jakiej strony dodajemy bazę danych:
ISPConfig formularz dodania nowej bazy danych pole strona
Po wybraniu możemy wypełnić następne dane, wybieramy wcześniej utworzonego użytkownika w polu „Użytkownik bazy danych”:
ISPConfig formularz dodania nowej bazy danych pole użytkownik bazy danych
Na koniec nadajemy nazwę naszej bazie danych (w tym przypadku nazwaliśmy bazę danych „bazadanych”, pełną nazwą będzie c0bazadanych) wypełniając pole „Nazwa bazy danych”:
ISPConfig formularz dodania nowej bazy danych pole nazwa bazy danych
Jeżeli chcemy, aby baza danych była dostępna z zewnątrz np. dla serwera Minecraft, musimy zaznaczyć checkbox przy polu „Dostęp zewnętrzny”. Dobrze jest też uzupełnić, z jakich adresów IP ten dostęp będzie możliwy:
ISPConfig formularz dodania nowej bazy danych pole dostęp zewnętrzny
Na końcu klikamy przycisk „Zapisz”, aby dodać użytkownika:
ISPConfig przycisk zapisz na formularzu dodania nowej bazy danych
Po dodaniu nowa baza danych powinna pojawić się na liście:
ISPConfig lista baz danych z nową bazą