Baza wiedzy - ISPConfig dodanie nowego użytkownika bazy danych MySQL

ISPConfig dodanie nowego użytkownika bazy danych MySQL

Użytkownicy baz danych mogą być przypisani do poszczegółnych baz z odpowiednimi upranieniami, aby zapewnić dostęp do zawartości baz danych. Aby dodać użytkownika, przechodzimy w menu do „Strony”:
ISPConfig menu strony
Wybieramy następnie z lewego menu zakładkę „Użytkownicy bazy danych”:
ISPConfig użytkownicy bazy danych lewe menu
Powinniśmy zobaczyć listę aktualnie dodanych użytkowników baz danych, klikamy „Add new User”, aby dodać nowego użytkownika baz danych:
ISPConfig dodaj nowego użytkownika bazy danych
Minimum danych, jakie musimy wypełnić to przypisany klient panelu (w naszym wypadku admin), nazwa użytkownika bazy danych i hasło. Admin jako klient nie pokazuje się na liście klientów z nazwą, musimy kliknąć pierwsze puste pole na liście:

Wypełniamy nazwa użytkownika bazy danych i hasło:
ISPConfig formularz dodawania nowego użytkownika do bazy danych
Po wypełnieniu niezbędnych danych klikamy przycisk „Save”:
ISPConfig dodaj nowego użytkownika bazy danych formularz zapisz
Po prawidłowym dodaniu użytkownik powinien pojawić się na liście z prefixem nazwy konta kliena, dla którego został utworzony (c0 dla admina):
ISPConfig