Polityka prywatności serwisu awHost.pl

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych awHost.pl (oraz serwisów pomocniczych jak panel.awHost.pl) jest awHost Andrzej Erenc, ul. Michała Ossowskiego 28A/13, 40-843 Katowice, REGON: 241715382, NIP: 6342761484
  2. Adres kontaktowy: biuro@awhost.pl
  3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres biuro@awhost.pl lub poprzez panel klienta lub panele zarządzania poszczególnymi usługami. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Jakie informacje osobowe przetwarzamy.
  1. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Państwa temat:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. adres wykonywania działalności gospodarczej
   4. numer NIP
   5. numer PESEL
   6. adres e-mail
   7. numer telefonu
   8. dane zawarte w korespondencji e-mail
   9. szczegóły zamówień składanych w sklepie internetowym
   10. szczegóły koszyka w sklepie internetowym
   11. numer rachunku bankowego
   12. adres IP
   13. przybliżona lokalizacja
   14. statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami
   15. wartość plików cookie powiązanych z serwisami facebook oraz google
  2. Korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Państwa temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności o następujące informacje:
   1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
   2. przeglądane podstrony
   3. czas spędzony na stronie
   4. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
   5. kliknięcia w poszczególne linki,
   6. źródło, z którego nastąpiło przejście do strony
   7. przedział wieku
   8. płeć
   9. przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości
   10. zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
   11. hash adresu e-mail, numeru telefonu, miasta, kodu pocztowego, imienia i nazwiska
  3. Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”.
  4. Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.
 3. Jak pozyskujemy dane osobowe.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika podczas:
   1. rejestracji kont
   2. składania zamówienia
   3. obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy
   4. kontaktu za pomocą poczty elektronicznej
   5. zapisania do newslettera
   6. kontaktu poprzez chat
   7. kontaktu poprzez media społecznościowe
  2. Ponadto, część informacji na Państwa temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:
   1. mechanizm strony, systemu newsletterowego oraz formularza kontaktowego gromadzą Państwa adres IP
   2. mechanizm systemu wysyłki wiadomości e-mail gromadzi informacje na temat Państwa aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach wiadomości, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.
   3. narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo opisane w dalszej części polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe związane z Państwa działaniami podejmowanymi w ramach strony
 4. Cel przetwarzania danych osobowych.
  1. obsługa konta użytkownika
  2. obsługa zamówienia
  3. odzyskiwanie porzuconego koszyka
  4. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy
  5. obsługa newslettera
  6. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych
  7. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń
  8. tworzenie grup odbiorców na Facebooku
  9. obsługa mediów społecznościowych
  10. analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych
  11. marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych
  12. zapewnienie funkcjonowania wtyczek społecznościowych z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych
 5. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych.
  1. Rejestracja konta.
   1. Rejestrując konto użytkownika muszą Państwo podać dane niezbędne do jego założenia: adres e-mail, imię i nazwisko, miasto wraz z kodem pocztowym, kraj zamieszkania oraz hasło. W przypadku firm jest to również: nazwa firmy, NIP, REGON.
   2. W ramach edycji konta mogą Państwo również podać dodatkowe dane jak: adres (ulica, nr domu/mieszkania), telefon kontaktowy, PESEL
   3. Numer PESEL przetwarzany jest tylko w celu rejestracji domen przez nas oraz przez rejestratora domen właściwego dla zamówionej domeny
   4. Numer telefonu przetwarzany jest w celu rejestracji domen przez nas oraz przez rejestratora domen właściwego dla zamówionej domeny. Numer telefonu może być też wykorzystywany do wysyłki powiadomień monitoringu oraz odzyskiwania dostępu do konta.
   5. Jeżeli zakładają Państwo konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na podstawie Państwa uprzedniej autoryzacji uzyskam dostęp do określonych danych zgromadzonych w ramach konta w serwisie społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-mail).
   6. Ponadto, system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Państwa numer IP, z którego nastąpiła rejestracja konta użytkownika oraz każde następne logowanie
   7. Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z usługami przypisanymi do konta użytkownika.
  2. Zamówienia.
   1. Składając zamówienie, muszą Państwo podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury.
   2. Składając zamówienie na domenę, muszą Państwo podać dane niezbędne do jej rejestracji u właściwego rejestratora: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, pełny adres wraz z miastem, kodem pocztowym i krajem. Dane te (z wyjątkiem numeru PESEL) mogą zostać opublikowane w publicznym rejestrze domen rejestratora w zależności od jego regulaminu.
   3. Ponadto, system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Państwa numer IP, z którego zostało złożone zamówienie.
   4. Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Państwa danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina wysyłki danych dostępowych.
   5. Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu:
    1. wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia
    2. wystawienia faktury
    3. uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych
    4. włączenia do archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń
   6. Dane o zamówieniach przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
   7. Dane na fakturach, które stanowią dokumentację księgową przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.
   8. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do danych o swoich zamówieniach. Sprostowanie tych danych nie jest jednak możliwe, z wyjątkiem noty lub faktury korygującej, jeżeli została wystawiona błędnie.
  3. Odzyskiwanie porzuconego koszyka.
   1. Jeżeli rozpoczną Państwo proces składania zamówienia, ale go nie ukończą, system odnotuje ten fakt, aktywując mechanizm odzyskania porzuconego koszyka. Mechanizm ten polega na tym, że przez jakiś czas będę wysyłane do Państwa wiadomości przypominające o możliwości finalizacji zamówienia. Mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu wiadomości w ramach mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków, klikając w stosowny link zawarty w otrzymanej wiadomości.
  4. Reklamacje i odstąpienia od umowy.
   1. Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępują od umowy, to przekazują Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
   2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
   3. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych.
   4. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  5. Newsletter.
   1. Zapisując się do newslettera podczas rejestracji, przekazujesz swoje dane takie same jak w przypadku rejestracji konta.
   2. System wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Państwa numer IP, z którego zostało zarejestrowane konto, określa Państwa przybliżoną lokalizację, klienta poczty, oraz śledzi Państwa działania podejmowane w związku z wysyłanymi wiadomościami. W związku z tym, posiadamy również informacje, które wiadomości zostały otwarte, w ramach których wiadomości kliknięto w linki itp.
   3. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub zmieniając to w ustawieniach konta w panelu klienta.
   4. Pomimo rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania.
  6. Obsługa korespondencji.
   1. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
   2. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celach kontaktowych.
   3. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości.
   4. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.
  7. Kontakt poprzez chat.
   1. Kontaktując się za pośrednictwem chatu na stronie, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
   2. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celach kontaktowych.
   3. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji wiadomości na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości.
   4. Treść wiadomości może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii wiadomości, jaką z nami prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.
  8. Kontakt poprzez system zgłoszeń.
   1. Kontaktując się za pośrednictwem systemu zgłoszeń, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
   2. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celach kontaktowych.
   3. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji wiadomości na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości.
   4. Treść wiadomości może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii wiadomości, jaką z nami prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.
  9. Obowiązki podatkowe i księgowe.
   1. Wystawione faktury wchodzą w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Państwa dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych.
  10. Archiwum.
   1. W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych wskazane zostały terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
  11. Grupy odbiorców.
   1. Państwa adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie sklepu może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.
   2. Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook w celu utworzenia grupy odbiorców.
   3. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook.
   4. Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.
   5. Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.
   6. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu adresu e-mail w tym celu, wystarczy kontakt poprzez system zgłoszeń lub e-mail kontaktowy.
  12. Media społecznościowe.
   1. Jeżeli obserwują Państwo nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzą w interakcję z treściami publikowanymi przeze nas w mediach społecznościowych, w naturalny sposób upubliczniają Państwo dane, które są publicznie dostępne w Państwa profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego.
   2. Korzystanie przez Państwa z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Państwa rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie, usługi drogą elektroniczną.
  13. Analiza i statystyka.
   1. Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
   2. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.
   3. Przetwarzanie Informacji Anonimowych polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.
   4. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnej z tej informacji nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
   5. Mogą Państwo natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają.
  14. Marketing własny.
   1. Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
   2. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.
   3. Przetwarzanie Informacji Anonimowych polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach marketingu własnych produktów i usług.
   4. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnej z tej informacji nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
   5. Mogą Państwo natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają.
  15. Narzędzia dodatkowe.
   1. Korzystamy z wtyczek społecznościowych, które przetwarzają Informacje Anonimowe.
   2. Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.
   3. Przetwarzanie Informacji Anonimowych polega na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie.
   4. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwu dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnej z tej informacji nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
   5. Mogą Państwo natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają.
 6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
  1. Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdą Państwo te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.
 7. Odbiorcy danych osobowych.
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w celu obsługi płatności. Naszymi dostawcami są:
   1. Tpay
   2. PayPal
   3. paysafecard
  2. W przypadku Klientów, którzy opłacili usługę, Administrator udostępnia dane, które widnieją na fakturze biuru księgowemu oraz serwisowi ifirma.pl w celu obsługi wystawiania faktur i przesyłania ich do klientów. Zobacz politykę prywatności serwisu iFirma.
  3. W przypadku wszystkich Klientów Administrator udostępnia dane (adres e-mail, imie oraz nazwisko), firmie obsługującej automatyczną wysyłkę mailową. Zobacz politykę prywatności serwisu EmailLabs
  4. W przypadku wszystkich Klientów Administrator może udostępnić dane (adres e-mail, imie oraz nazwisko, adres, telefon, dane usługi), podwykonawcom w celu realizacji usługi.
  5. W przypadku Klientów, którzy dokonali zamówienia usług, Administrator udostępnia dane (adres e-mail, imie oraz nazwisko, adres, adres IP, lokalizacja), firmie obsługującej system zapobiegania wyłudzeniom. Zobacz politykę prywatności serwisu MaxMind
  6. Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  7. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Państwa dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Państwa danych osobowych.
  8. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Państwa dane osobowe.
  9. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
  10. Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.
 8. Profilowanie.
  1. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.
  2. Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Państwa, ponieważ nie różnicują Państwa sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możecie Państwo zawrzeć itp.
  3. Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Państwa w ramach strony czy też podpowiadać produkty, które mogą Państwa zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.
  4. W ramach narzędzi, z których korzystamy mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.
 9. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, aby Państwa dane były przetwarzane, mogą Państwo domagać się ich usunięcia)
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwa działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  6. prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub zgody; mogą Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Państwo wyrazili,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  9. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
  10. Uprawienia wskazane powyżej przysługuje Państwu zawsze – jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  11. Zawsze mogą Państwo również zwrócić się z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres biuro@awhost.pl lub założą zgłoszenie poprzez panel klienta. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 10. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
  1. Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
  2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
  3. Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google oraz Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam
  8. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, obsługa formularzy newsletterowych itp.
  9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.
  10. Google Analytics
   1. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.
   2. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.
   3. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane.
   4. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.
   5. Jeżeli są Państwo zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.
  11. Google Ads
   1. Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
   2. Przy okazji odwiedzin Państwa na strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Państwa aktywności na stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Państwu reklamy w ramach sieci Google w zależności od Państwa zachowań na stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlą Państwo jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mógli skierować do Państwa reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Państwa w ramach sieci Google podczas korzystania przez Państwa z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.
   3. Korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Państwu reklamę.
   4. Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Państwa dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.
   5. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać personalizowanych reklam, zarządzanie ustawieniami reklam dostepne jest bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
   6. Jeżeli są Państwo zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.
  12. Facebook Custom Audiences.
   1. W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
   2. W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na stronie, zaimplementowany został w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
   3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Państwa identyfikację. W zależności od Państwa aktywności na stronie mogą Państwo trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.
   4. Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Państwa zachowania:
    1. wyświetlenie zawartości określonej strony
    2. dodanie produktu do koszyka w ramach sklepu
    3. przejście do kasy w ramach sklepu
    4. sfinalizowanie zakupu w ramach sklepu
    5. wypełnienie określonego formularza, np. rejestracji konta
   5. Informujemy, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Państwa zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich mogą Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdą Państwo przydatne informacje w tym zakresie.
  13. Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe.
   1. Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, LinkedIN.
   2. Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na stronę.
   3. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.
   4. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzą Państwo stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Państwu, którzy z Twoich znajomych również lubią moją stronę.
   5. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
   6. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do Państwa konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.
   7. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.
   8. Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie muszą Państwo się wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
   9. Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Państwa profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Państwa osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępnią Państwo jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Państwa profilu.
   10. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, wszystko znajduje się w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:
    1. Facebook
    2. LinkedIN
 11. Czy śledzimy Państwa zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?
  1. Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Custom Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Państwa aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.
 12. Czy kierujemy do Państwa targetowane reklamy?
  1. Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie powtarzamy tych informacji również tutaj.
 13. W jaki sposób mogą Państwo zarządzać swoją prywatnością?
  1. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Państwa wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajduje się lista możliwości zarządzania państwa prywatnością:
   1. stawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej
   2. wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery
   3. dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies
   4. tryb incognito w przeglądarce internetowej
   5. ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com
   6. Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   7. Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/
   8. Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings
 14. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 15. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?
  1. Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymają Państwo wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej:
   1. Wersja do 25.12.2021: https://awhost.pl/polityka-prywatnosci-wersja-do-25-12-2021/