Baza wiedzy - Wyszukanie wszystkich plików z określonymi uprawnieniami

Wyszukanie wszystkich plików z określonymi uprawnieniami

Przydatna komenda, przy przenoszeniu stron, jeżeli nie wiemy jakie katalogi muszą mieć uprawnienia do zapisu. 0777 możemy zmienić na dowolny inny zestaw uprawnień, który ma zostać wyszukany, np. 0664. Komendę wykonujemy z linii poleceń w dowolnym systemie Linux.
find / -type f -perm 0777