Baza wiedzy - VestaCP restart zawieszonej kopii zapasowej – „An existing backup is already running. Please wait for that backup to finish.”

VestaCP restart zawieszonej kopii zapasowej – „An existing backup is already running. Please wait for that backup to finish.”

Jeżeli podczas próby tworzenia kopii zapasowej otrzymujemy ciągle błąd: An existing backup is already running. Please wait for that backup to finish. To aby zrestartować tworzenie kopii zapasowej, która z jakiegoś powodu nie chce się wykonać i blokuje inne zadania należy wykonać w konsoli:
rm /usr/local/vesta/data/queue/backup.pipe
touch /usr/local/vesta/data/queue/backup.pipe