Baza wiedzy - VestaCP konfiguracja cyklicznych zadań cron

VestaCP konfiguracja cyklicznych zadań cron

Jeżeli potrzebujemy wykonywać zadania cyklicznie to naszym rozwiązaniem będzie cron. Możemy skonfigurować z dokładnością co do minuty uruchamianie dowolnego skryptu, który wykona przewidziane przez nas akcje. W panelu VestaCP dodawanie zadań cron odbywa się poprzez panel.
Zaczynamy od zalogowania się do panelu, a następnie przechodzimy do zakładki „Cron”, gdzie możemy zobaczyć aktualną listę zadań cron. Po instalacji będą tutaj widoczne domyślne wpisy z panelu VestaCP, których nie należy usuwać. Aby dodać nowe zadanie cron, najeżdżamy myszką na zielony plus i klikamy „Dodaj Zadanie Crona”.
vestacp lista zadań cron

Aby dodać zadanie cron musimy podać ścieżkę do skryptu w polu „Komenda” oraz wybrać, co jaki czas skrypt ma być uruchamiany. Wybieramy z okna po prawej i klikamy generuj (w przykładzie skrypt będzie uruchamiał się co 5 minut).
vestacp cron dodaj

Następnie klikamy „Dodaj”, aby dodać wpis. Od teraz nasz skrypt będzie uruchamiany co 5 minut. Jeżeli chcemy edytować wpis to przechodzimy do listy zadań cron i najeżdżamy myszką na wpis, który chcemy edytować, a następnie klikamy „Edytuj” z menu. Formularz wygląda tak samo jak w przypadku dodawania nowego zadania.
vestacp cron lista edytuj

Możemy zawiesić wykonywanie danego zadania klikając „Zawieś” z menu obok wpisu, lub całkowicie usunąć wpis klikając „Usuń”.
vestacp cron lista zawieś usuń