Baza wiedzy - Usuwanie logów journald z /var/log/journal/

Usuwanie logów journald z /var/log/journal/

Journald jest to usługa zbierania logów, często nasze logi zaczynają zajmować coraz więcej miejsca, i próbujemy je usunąć ręcznie, a można posłużyć się prostą komendą. Zaczynamy od sprawdzenia ile miejsca zajmują nasze logi na dysku:
journalctl --disk-usage
W odpowiedzi otrzymamy informację o miejscu zajmowanym w naszym systemie przez logi: Archived and active journals take up 269.9M in the file system. Logi możemy usunąć komendą vacuum, możemy wskazać ile dni wstecz lub do jakiego rozmiaru mają zostać usunięte. W przypadku opcji dni wstecz wpisujemy i podmieniamy 2d na ilość dni (2d – 2 dni):
journalctl --vacuum-time=2d
W przypadku podania rozmiaru robimy to w następujący sposób:
journalctl --vacuum-size=50M
Ważną rzeczą jest, że vacuum usuwa tylko nieaktywne pliki, jeżeli pliki obecnych logów są duże, to musimy najpierw wymusić ich rotację komendą:
journalctl --rotate
Po tej komendzie możemy wykonać jedną z powyższych vacuum-size lub vacuum-time.