Baza wiedzy - Statystyki ruchu sieciowego w konsoli per proces przy pomocy pakietu nethogs

Statystyki ruchu sieciowego w konsoli per proces przy pomocy pakietu nethogs

Nethogs jest prostym pakietem, który pokazuje wykorzystanie sieci z podziałem na procesy. Jest to użyteczne rozwiązanie, kiedy staramy wyświetlić się co i gdzie zużywa łącze na serwerze.
Zaczynamy od instlacji w naszym systemie:
Debian/Ubuntu:
apt-get install -y nethogs
CentOS/AlmaLinux:
yum install nethogs
Następnie wpisujemy w konsoli komendę:
nethogs
Powinniśmy otrzymać auto odświeżającą się listę programów wraz z dodatkowymi informacjami:
  PID USER   PROGRAM                                                        DEV    SENT   RECEIVED
  6395 root   sshd: root@pts/0                                                   ens18    0.744    0.095 KB/sec
   ? root   1.2.3.4:80-2.3.4.5:42230                                               0.000    0.000 KB/sec
   ? root   3.4.5.6:8027-6.7.8.9:45480                                             0.000    0.000 KB/sec
   ? root   unknown TCP                                                            0.000    0.000 KB/sec

 TOTAL                                                                      0.744    0.095 KB/sec