Baza wiedzy - Redis – tworzenie kopii zapasowej oraz jej przywracanie

Redis – tworzenie kopii zapasowej oraz jej przywracanie

Tworzenie kopii zapasowej oraz wczytywanie jej w Redisie jest bardzo proste. Zaczynamy od przejścia do redis-cli wpisując w linii komend:
redis-cli
Następnie powinniśmy zobaczyć:
127.0.0.1:6379>
Wpisujemy komendę SAVE, aby zapisać aktualną bazę danych. Powinniśmy otrzymać potwierdzenie w postaci komunikatu OK:
127.0.0.1:6379> SAVE
OK
Następnie sprawdzamy gdzie znajdują się pliki Redisa, komendą CONFIG get dir:
127.0.0.1:6379> CONFIG get dir
1) "dir"
2) "/var/lib/redis"
Przechodzimy następnie do katalogu wskazanego w komendzie (w naszym przypadku /var/lib/redis) i kopiujemy plik dump.rdb na nowy serwer, lub do lokalizacji gdzie trzymamy kopie zapasowe.

Jak wgrać tak przygotowaną kopię zapasową? Najpierw musimy wiedzieć gdzie znajdują się pliki Redisa:
127.0.0.1:6379> CONFIG get dir
1) "dir"
2) "/var/lib/redis"
Następnie wgrywamy wyłączamy Redisa (ważne!) i kopiujemy plik dump.rdb do katalogu redisa (w naszym wypadku /var/lib/redis). Po tej operacji włączamy serwer, automatycznie zostaną wgrane dane, które znajdują się w pliku dump.rdb. Następnie możemy usunąć ten plik z katalogu redisa.