Baza wiedzy - Pomiar prędkości łącza z linii komend na serwerze Linux przy pomocy speedtest

Pomiar prędkości łącza z linii komend na serwerze Linux przy pomocy speedtest

Możemy w prosty sprawdzić przepustowość łącza na stronie speedtest.net przy pomocy aplikacji dostępnej z linii komend w systemie Linux. Instalacja przebiega prosto, wystarczy dodać repozytorium odpowiednie dla danego systemu i zainstalować pakiet speedtest. Dla Debiana/Ubuntu:
apt-get install curl
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | bash
apt-get install speedtest
Dla CentOS/Fedora/Redhat/Alma/Rocky:
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.rpm.sh | bash
yum install speedtest
Po instalacji pakietu możemy wykonać komendę:
speedtest
Będziemy musieli wpisać kilkukrotnie YES, aby potwierdzić warunki licencji i polityki prywatności. Następnie skrypt sam wykona test, przykładowy wynik:
  Speedtest by Ookla

   Server: MilkyWan - Paris (id: 50058)
     ISP: OVH SAS
Idle Latency:  21.03 ms  (jitter: 0.07ms, low: 21.00ms, high: 21.15ms)
  Download:  914.66 Mbps (data used: 1.1 GB)
         99.37 ms  (jitter: 50.13ms, low: 20.94ms, high: 521.89ms)
   Upload:  911.82 Mbps (data used: 1.0 GB)
        134.79 ms  (jitter: 44.22ms, low: 20.93ms, high: 212.03ms)
 Packet Loss:   0.0%
 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/c25411c4-dc2d-4bb4-864f-fb3751cf53ce