Baza wiedzy - MySQL – reset hasła do konta root

MySQL – reset hasła do konta root

Czasem zdaży się, że nie pamiętamy hasła do konta administracyjnego bazy danych. Możemy je dosyć prosto zrestartować. Zaczynamy od wyłączenia serwera mysql. W systemach Debian/Ubuntu:
service mysql stop
W systemach CentOS:
/etc/init.d/mysqld stop

Następnie uruchamiany mysql server w trybie bezpiecznym:
mysqld_safe --skip-grant-tables &
Teraz możemy zalogować się do mysql bez podania hasła:
mysql -uroot
Po zalogowaniu możemy wykonać następujące zapytanie, które ustawi nasze hasło:
USE mysql;
UPDATE user SET authentication_string=PASSWORD("NOWEHASLO") WHERE User='root';
FLUSH privileges;
quit
W tym momencie musimy ponownie zatrzymać mysql jedną z komend: W systemach Debian/Ubuntu:
service mysql stop
W systemach CentOS:
/etc/init.d/mysqld stop

Oraz uruchomić ponownie, w normalnym trybie: W systemach Debian/Ubuntu:
service mysql start
W systemach CentOS:
/etc/init.d/mysqld start