Baza wiedzy - MSSQL – Saving changes is not permitted przy próbie zapisania zmian w tabeli

MSSQL – Saving changes is not permitted przy próbie zapisania zmian w tabeli

Jeżeli przy próbie zapisania zmian w tabeli w bazie MSSQL otrzymujemy ten błąd, musimy wyłączyć w konfiguracji Management Studio zabezpieczenie, które to powoduje.


Aby to zrobić, otwieramy menu Tools na górze i wybieramy Options:


Następnie musimy przejść do zakładki Designers i wybrać z rozwijanej listy Table and Database Designers. Po prawej stronie okna pojawią się nam opcje, odznaczamy Prevent saving changes thath require table re-creation i naciskamy OK.


Będziemy teraz mogli zapisać zmiany bez problemu.