Baza wiedzy - Jak wyłączyć ipv6 w systemie Linux

Jak wyłączyć ipv6 w systemie Linux

Jeżeli nie używamy IPv6 warto wyłączyć jego obsługę ze względów bezpieczeństwa. Jak sprawdzić, czy mamy włączoną jego obsługę? Wykonujemy komendę:
ifconfig -a | grep inet6
lub w przypadku niektórych systemów:
ip a | grep inet6
Jeżeli widzimy, że komenda zwraca jakiś wynik, to znaczy, że ipv6 w naszym systemie jest odblokowane. Aby je zablokować należy zablokować obsługę ipv6, najlepiej na poziomie kernela. Aby to zrobić, należy wyedytować plik gruba:
nano /etc/default/grub
Zmieniając linię GRUB_CMDLINE_LINUX dopisując do niej na początku
ipv6.disable=1
W następujący sposób:
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="<strong>ipv6.disable=1</strong> crashkernel=auto rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
Następnie musimy zaktualizować grub, zależnie od systemu wykonujemy komendę:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
lub
update-grub
Po czym restartujemy system i sprawdzamy, czy komendy z początku wpisu nadal zwracają cokolwiek.