Baza wiedzy - Jak utworzyć plik wymiany w systemie FreeBSD

Jak utworzyć plik wymiany w systemie FreeBSD

Niektóre aplikacje potrzebują dodatkowej pamięci swap, aby działać poprawnie. Przydaje się też ona podczas kompilacji większych rzeczy.

Zaczynamy od upewnienia się, że mamy wolne miejsce na dysku komendą „df -h”:
# df -h
Filesystem    Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/vtbd0s1a   23G  3.2G   18G  15%  /
devfs      1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
Jeżeli Avail dla głównej partycji wynosi więcej niż 1G, to mamy miejsce.

Tworzymy plik wymiany komendą:
dd if=/dev/zero of=/usr/swap0 bs=1m count=1024
oraz nadajemy mu odpowniednie uprawnienia:
chmod 0600 /usr/swap0chmod 0600 /usr/swap0

Następnie, aby plik był automatycznie aktywowany przy starcie systemu, dodajemy go do pliku /etc/fstab.
pkg install -y nano
nano /etc/fstab
Dopisujemy na końcu pliku:
md99 	 none	  swap	  sw,file=/usr/swap0,late 	 0 	0
Następnie wciskamy control+x oraz y i enter, aby zapisać plik w nano.

Włączamy plik swap:
swapon -aq

Teraz musimy uruchomić ponownie system:
reboot

Po ponownym uruchomieniu systemu sprawdzamy, czy swap został dodany komendą:
swapinfo -m

Powinniśmy otrzymać:
Device     1M-blocks   Used  Avail Capacity
/dev/md99      1024    0   1024   0%

Mamy w tym momencie 1GB swapa, jeżeli chcemy utworzyć większy plik wymiany to zwiększamy count=1024 do np. count=2048, co da nam 2GB swapa.