Baza wiedzy - Jak sprawdzić jaki program nasłuchuje na jakim porcie w systemie Linux

Jak sprawdzić jaki program nasłuchuje na jakim porcie w systemie Linux

Czasem, gdy próbujemy uruchomić nową usługę, okazuje się, że jakiś program zajmuje już dany port. Możemy otrzymać wtedy błąd podobny do tego:
Port 443 is already being used by another process (pid: 2156)
Aby sprawdzić co nasłuchuje na danym porcie potrzebujemy zainstalować pakiet net-tools. Pakiet ten instalujemy poprzez menadżera pakietów (apt/yum). Dla systemu Debian lub Ubuntu wykonujemy następującą komendę:
apt install net-tools
Natomiast dla systemu CentOS:
yum install net-tools


Po instalacji pakietu możemy przy pomocy komendy grep wyszukać na liście wybrany port (w tym wypadku 443, jeżeli chcemy poszukać innego programu, zamieniamy 443 na inny port np. 80):
netstat -ltnp | grep -w ':443'
W odpowiedzi dostaniemy wybraną linię, na której na końcu znajduje się nazwa programu, który używa danego portu.
tcp6    0   0 :::443         :::*          LISTEN   2156/httpd