Baza wiedzy - Jak sprawdzić co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux

Jak sprawdzić co zajmuje miejsce na dysku w systemie Linux

Czasem nasz system przestaje działać i nie wiemy czemu. Najczęstszym powodem jest wyczerpanie się miejsca na dysku, czy to przez logi odkładane w czasie, czy to przez content wgrywany przez użytkowników. Jak sprawdzić czy nasz system posiada wolne miejsce? Zrobimy to uruchamiając komendę:
df -h
Otrzymamy wynik podobny do tego:
/dev/dm-0 9.1G 6.7G 1.9G 79% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 199M 21M 178M 11% /run
tmpfs 496M 0 496M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 496M 0 496M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1 236M 33M 191M 15% /boot
Jeżeli, któryś z wpisów posiada 100% w przedostatniej kolumnie, to oznacza to, że dysk jest zapełniony.

Drugą ważną komendą jest sprawdzenie, czy posiadamy miejsce na wpisy dla plików, tzw inodes. Może się tak zdarzyć, że mamy wolne miejsce na dysku, ale brakuje miejsca w tablicy na pliki.
df -i
Otrzymujemy wynik podobny do tego:
/dev/dm-0 610800 85886 524914 15% /
udev 124634 352 124282 1% /dev
tmpfs 126842 509 126333 1% /run
tmpfs 126842 1 126841 1% /dev/shm
tmpfs 126842 5 126837 1% /run/lock
tmpfs 126842 13 126829 1% /sys/fs/cgroup
/dev/xvda1 62248 328 61920 1% /boot
Tak jak przy wcześniejszym wpisie, 100% w przedostatniej kolumnie oznacza brak miejsca na nowe pliki. Jak sprawdzić jakie katalogi zajmują miejsce? Wykonujemy komendę:
du / | sort -nr
Zwróci nam ona uporządkowaną listę folderów, które zajmują najwięcej miejsca na dysku. W przypadku inodes wykonujemy komendę:
find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n
Następnie możemy przystąpić do usuwania nadmiarowych plików. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej plików przed usunięciem, jeżeli nie wiemy co usuwamy.