Baza wiedzy - Jak spakować i rozpakować folder na Linuxie przy pomocy polecenia tar

Jak spakować i rozpakować folder na Linuxie przy pomocy polecenia tar

Czasem zachodzi potrzeba przeniesienia lub zarchiwizowania plików. W systemie Linux popularną metodą jest użycie programu tar. Komendy używamy w następujący sposób:
tar -zcf nazwa_archiwum.tar.gz folder-ktory-chcemy-spakowac
Plik z archiwum utworzy się w katalogu, gdzie aktualnie przebywamy. Możemy go następnie skopiować, przenieść lub wysłać.

Następnie, aby rozpakować plik, należy w katalogu z plikiem wykonać komendę:
tar -zxf nazwa_archiwum.tar.gz
Archiwum zostanie rozpakowane w bieżącym katalogu. Jeżeli chcemy rozpakować archiwum do innego katalogu, należy dodać przełącznik -C do komendy:
tar -zxf nazwa_archiwum.tar.gz -C /home/ja/jakaslokalizacja