Baza wiedzy - Instalacja serwera FiveM na systemie Ubuntu 18.04

Instalacja serwera FiveM na systemie Ubuntu 18.04

Serwer FiveM, to serwer do gry GTA V pozwalający na rozgrywkę multiplayer, z innymi graczami. Polecanym systemem do jego instalacji jest Ubuntu, w naszym wypadku w wersji 18.04. Zaczynamy od aktualizacji systemu:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Następnie dodajemy porty, na których działa serwer do firewalla:
sudo ufw allow 30120
sudo ufw allow 30110
Teraz czas na ściągnięcie serwera. Zaczynamy od utworzenia katalogu:
mkdir ~/fivem_server 
cd ~/fivem_server
Teraz ściągamy najnowszą wersję FiveM ze strony:
https://runtime.fivem.net/artifacts/fivem/build_proot_linux/master/
Wybieramy Last Recommended, kopiujemy jego adres i ściągamy go na serwerze VPS oraz rozpakowujemy:
wget https://runtime.fivem.net/artifacts/fivem/build_proot_linux/master/1971-fbd5c11df14693e9be8a9b86b02689abfc790f69/fx.tar.xz
tar -xvf fx.tar.xz
Następnie musimy ściągnąć repozytorium zawierające konfig serwera, robimy to w następujący sposób:
cd ..
git clone https://github.com/citizenfx/cfx-server-data ~/fivem_resources
Teraz musimy wygenerować klucz serwera pod adresem: https://keymaster.fivem.net/ Po tym jak mamy kod edytujemy plik ~/fivem_resources/server.cfg:
nano ~/fivem_resources/server.cfg
Wklejamy w niego przykładowy konfig:
# Only change the IP if you're using a server with multiple network interfaces, otherwise change the port only.
endpoint_add_tcp "0.0.0.0:30120"
endpoint_add_udp "0.0.0.0:30120"

# These resources will start by default.
ensure mapmanager
ensure chat
ensure spawnmanager
ensure sessionmanager
ensure fivem
ensure hardcap
ensure rconlog
ensure scoreboard

# This allows players to use scripthook-based plugins such as the legacy Lambda Menu.
# Set this to 1 to allow scripthook. Do note that this does _not_ guarantee players won't be able to use external plugins.
sv_scriptHookAllowed 0

# Uncomment this and set a password to enable RCON. Make sure to change the password - it should look like rcon_password "YOURPASSWORD"
#rcon_password ""

# A comma-separated list of tags for your server.
# For example:
# - sets tags "drifting, cars, racing"
# Or:
# - sets tags "roleplay, military, tanks"
sets tags "default"

# Set an optional server info and connecting banner image url.
# Size doesn't matter, any banner sized image will be fine.
#sets banner_detail "https://url.to/image.png"
#sets banner_connecting "https://url.to/image.png"

# Set your server's hostname
sv_hostname "FXServer, but unconfigured"

# Nested configs!
#exec server_internal.cfg

# Loading a server icon (96x96 PNG file)
#load_server_icon myLogo.png

# convars which can be used in scripts
set temp_convar "hey world!"

# Uncomment this line if you do not want your server to be listed in the server browser.
# Do not edit it if you *do* want your server listed.
#sv_master1 ""

# Add system admins
add_ace group.admin command allow # allow all commands
add_ace group.admin command.quit deny # but don't allow quit
add_principal identifier.steam:110000100000000 group.admin # add the admin to the group

# Hide player endpoints in external log output.
sv_endpointprivacy true

# Server player slot limit (must be between 1 and 32, unless using OneSync)
sv_maxclients 32

# License key for your server (https://keymaster.fivem.net)
sv_licenseKey TUTAJ_KLUCZ
pamiętamy o podmienieniu TUTAJ_KLUCZ na nasz wygenerowany klucz serwera. Teraz możemy wystartować serwer:
cd ~/fivem_resources && bash ~/fivem_server/run.sh +exec server.cfg