Baza wiedzy - Instalacja php 7.1, 7.2 lub 7.3 na systemie Debian 9

Instalacja php 7.1, 7.2 lub 7.3 na systemie Debian 9

W repozytorium Debiana często nie ma najnowszych paczek, ale możemy dodać inne repozytoria, które pozwolą nam na ich instalację. Zaczynamy od zalogowania się do serwera, następnie wykonujemy następujące komendy, aby zaktualizować system:
apt-get update
apt-get -y upgrade
Następnie musimy dodać dodatkowe repozytoria do naszego systemu.
apt-get -y install ca-certificates apt-transport-https 
wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | apt-key add -
echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
Po tej operacji odświeżamy listę pakietów:
apt-get update
Następnie możemy przejść do instalacji PHP w wersji, która potrzebujemy. Dla PHP 7.1:
apt-get -y install php7.1 php7.1-cli php7.1-common php7.1-curl php7.1-mbstring php7.1-mysql php7.1-xml
Dla PHP 7.2:
apt-get -y install php7.2 php7.2-cli php7.2-common php7.2-curl php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-xml
Lub dla PHP 7.3:
apt-get -y install php7.3 php7.3-cli php7.3-common php7.3-curl php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-xml
Możemy zainstalować każdą wersję, ale polecam nie instalować wszystkich na raz, jeżeli nie wiemy co robimy. Jeżeli potrzebujemy innego modułu to instalujemy go przy pomocy apt-get:
apt-get -y install php7.x-NAZWAMODULU
Po tej operacji wpisujemy w konsoli
php -v
Aby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.