Baza wiedzy - Instalacja pakietu htop w systemie CentOS

Instalacja pakietu htop w systemie CentOS

Pakiet htop jest rozbudowaną wersją polecenia top, pokazującą obciążenie systemu. Aby zainstalować pakiet htop należy dodać rozszerzone repozytoria EPEL. Komendę należy wykonać z konsoli serwera.
yum -y install epel-release
yum -y update
następnie możemy przystąpić do instalacji pakietu:
yum -y install htop
I uruchomić komendą z konsoli:
htop
Jeżeli zobaczymy okno podobne do tego, to wszystko zostało zrobione poprawnie.