Baza wiedzy - Instalacja oprogramowania Python 3.8, 3.10, 3.11, 3.12 na systemie Debian 10/11

Instalacja oprogramowania Python 3.8, 3.10, 3.11, 3.12 na systemie Debian 10/11

System Debian domyślnie posiada zainstalowany pakiet Python w wersji 2, co po wydaniu wersji 3 może powodować błędy, jezeli aplikacja wymaga nowszej wersji. Oto jak zainstalować nową wersję Pythona na systemie Debian.

Instalacja Pythona

Zaczynamy od aktualizacji pakietów:
apt update && apt upgrade 
Następnie instalujemy wszystkie potrzebne pakiety do zbudowania Pythona w wersji 3:
apt install wget build-essential libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev  
W zależności od wybranej wersji ściągamy:
Python 3.8: wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.16/Python-3.8.16.tgz
Python 3.10: wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.11/Python-3.10.11.tgz
Python 3.11: wget https://www.python.org/ftp/python/3.11.3/Python-3.11.3.tgz
Python 3.12: wget https://www.python.org/ftp/python/3.12.0/Python-3.12.0.tgz
Po ściągnięciu wypakowujemy archiwum:
Python 3.8: tar xzf Python-3.8.16.tgz
Python 3.10: tar xzf Python-3.10.11.tgz
Python 3.11: tar xzf Python-3.11.3.tgz
Python 3.12: tar xzf Python-3.12.0.tgz
Następnie przechodzimy do wypakowanego folderu komendą cd i uruchamiamy kompilację:
./configure --enable-optimizations
make altinstall
Po instalacji sprawdzamy wersję Pythona (zamiast 3.11 wpisujemy wersję, jaką zainstalowaliśmy):
python3.11 -V
W odpowiedzi powinniśmy zobaczyć zainstalowaną wersję:
Python 3.11.3

Instalacja Python PIP

Jeżeli po instalacji Pythona mamy błędy związane z brakiem pakietu python-pip należy go zainstalować ręcznie. Ściągamy skrypt instalacyjny:
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
Następnie instalujemy dla wybranej wersji Pythona:
Python 3.8: python3.8 get-pip.py
Python 3.10: python3.10 get-pip.py
Python 3.11: python3.11 get-pip.py
Python 3.12: python3.12 get-pip.py
Po instlacji aktualizujemy pakiet pip:
Python 3.8: python3.8 -m pip install --upgrade pip
Python 3.10: python3.10 -m pip install --upgrade pip
Python 3.11: python3.11 -m pip install --upgrade pip
Python 3.12: python3.12 -m pip install --upgrade pip