Baza wiedzy - Instalacja OpenLiteSpeed Web Server na Debian 9

Instalacja OpenLiteSpeed Web Server na Debian 9

LiteSpeed WebServer to jedno z lepszych rozwiązań dla hostingu stron. Niestety jest płatne, ale istnieje też darmowa wersja, która nie posiada niektórych funkcjonalności takich jak używanie bezpośrednio plików konfiguracyjnych apache oraz pełnej obsługi htaccess. Instalacja serwera OpenLiteSpeed jest dosyć prosta, zaczynamy od aktualizacji naszego systemu i instalacji podstawowych pakietów:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common gnupg2 build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpcre3-dev libudns-dev zlib1g-dev libssl-dev libxml2 libxml2-dev rcs libpng-dev libpng-dev openssl autoconf g++ make openssl libssl-dev libcurl4-openssl-dev libcurl4-openssl-dev pkg-config libsasl2-dev libzip-dev
Następnie możemy przejść do instalacji OpenLiteSpeed z repozytorium:
wget -O - http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh | bash
apt-get update
apt-get install -y openlitespeed
Następnie możemy przejść do panelu zarządzania, który znajduje się pod adresem: https://IP_SERVERA:7080/ domyślne dane do logowania to login „admin” i hasło „123456”. Jak używać zarządzania przez stronę omówimy w innym wpisie. Następnie potrzebujemy zainstalować jeszcze odpowiednią wersję php, w tym wypadku niech to będzie najnowsza 7.3:
apt-get install -y lsphp73
ln -sf /usr/local/lsws/lsphp73/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5
service lsws restart
Możemy teraz korzystać z serwera OpenLiteSpeed na naszym systemie. Pliki lsws oraz stron znajdziemy w katalogu /usr/local/lsws