Baza wiedzy - Instalacja MongoDB w systemie Debian 9

Instalacja MongoDB w systemie Debian 9

MongoDB jest darmowym silnikiem baz noSQL, który używany jest przez niektóre aplikacje. Instalacja serwera jest prosta. Zaczynamy od zainstalowania paczki curl, jeżeli jeszcze jej nie mamy w systemie:
apt-get install -y curl
Instalujemy klucz repozytorium:
curl https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc | apt-key add -
Następnie dodajemy repozytorium MongoDB do systemu:
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian stretch/mongodb-org/4.0 main" >> /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list
I aktualizujemy repozytorium pakietów:
apt-get update
Po czym możemy przystąpić do instalacji MongoDB:
apt-get install mongodb-org
Sprawdzamy, czy baza uruchomiła się poprawnie:
systemctl status mongod
Jeżeli widzimy napis: active (running) to wszystko jest ok.