Baza wiedzy - Instalacja ddos-deflate w systemie Debian/Ubuntu

Instalacja ddos-deflate w systemie Debian/Ubuntu

Ddos-deflate jest prostym zabezpieczeniem, które potrafi pomóc przy niektórych typach ataków. Zasada działania jest prosta, skrypt skanuje połączenia i zlicza je dla każdego adresu IP. Po przekroczeniu ustawionego limitu adres IP zostaje zbanowany.
Zaczynamy od instlacji pakietów:
apt-get install -y dnsutils net-tools tcpdump dsniff grepcidr unzip zip
Następnie instalujemy paczkę z ddos-deflate:
wget https://github.com/jgmdev/ddos-deflate/archive/master.zip -O ddos.zip
unzip ddos.zip
cd ddos-deflate-master
./install.sh
Aby sprawdzić jakie adresy IP zostały zbanowane, wpisujemy w konsoli:
ddos -b
Jeżeli chcemy dodać nasz adres IP do listy ignorowanych, wpisujemy go w pliku (każdy adres w nowej linii):
/etc/ddos/ignore.ip.list
I przeładowujemy skrypt:
systemctl restart ddos
Jeżeli używamy cloudflare, należy w pliku konfiguracyjnym:
/etc/ddos/ddos.conf
Ustawić:
ENABLE_CLOUDFLARE=true
Dodatkowo możemy też zmniejszy liczbę połączeń z domyślnych 150 na np. 60:
NO_OF_CONNECTIONS=60
Pamiętamy, aby przeładować skrypt:
systemctl restart ddos