Baza wiedzy - Instalacja autorespondera i zaawansowanych filtrów (sieve) w serwerze mailowym w panelu VestaCP z pluginem do Roundcube

Instalacja autorespondera i zaawansowanych filtrów (sieve) w serwerze mailowym w panelu VestaCP z pluginem do Roundcube

Domyślna instalacja VestaCP nie wspiera filtrowania wiadomości po stronie serwera, to samo dotyczy autorespondera. Radą na to jest instalacja sieve (https://doc.dovecot.org/configuration_manual/sieve/), który jest językiem służącym do pisania zaawansowanych filtrów wiadomości.

Zaczynamy od zalogownia się do serwera po ssh i instalacji potrzebnych pakietów:
apt-get install dovecot-sieve dovecot-managesieved dovecot-lmtpd
Następnie edytujemy plik:
nano /etc/dovecot/dovecot.conf
Szukamy:
#protocols = imap pop3
Zmieniamy ma:
protocols = imap pop3 lmtp sieve

Edytujemy plik:
nano /etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf
Szukamy:
#mail_plugins = $mail_plugins
Zmieniamy ma:
mail_plugins = $mail_plugins sieve

Edytujemy plik:
nano /etc/dovecot/conf.d/20-lmtp.conf
Szukamy:
#mail_plugins = $mail_plugins
Zmieniamy ma:
mail_plugins = $mail_plugins sieve

Edytujemy plik:
nano /etc/dovecot/conf.d/90-sieve.conf
Szukamy:
#sieve = file:~/sieve;active=~/.dovecot.sieve
Zmieniamy ma:
sieve = /home/admin/sieve/%d/%n/dovecot.sieve

Edytujemy plik:
nano /etc/exim4/exim4.conf.template
Szukamy w sekcji ROUTERS CONFIGURATION:
localuser:
  driver = accept
  transport = local_delivery
Zmieniamy ma:
localuser:
  driver = accept
  transport = dovecot_lmtp

Następnie w sekcji TRANSPORTS CONFIGURATION za wpisem:
devnull:
  driver = appendfile
  file = /dev/null
dopisujemy:
dovecot_lmtp:
  driver = lmtp
  socket = /var/run/dovecot/lmtp
  #maximum number of deliveries per batch, default 1
  batch_max = 200

Pozostaje nam włączyć plugin managesieve w Roundcube. Edytujemy plik:
nano /etc/roundcube/config.inc.php
Szukamy:
$rcmail_config['plugins'] = array('password');
Dopisujemy to tablicy plugin:
$rcmail_config['plugins'] = array('password', 'managesieve');

Na koniec restartujemy usługi serwera mailowego:
service dovecot restart
service exim4 restart
Oraz sprawdzamy, czy uruchomiły się poprawnie:
service dovecot status
service exim4 status

Po zalogowaniu do Roundcube powinniśmy widzieć dodatkową opcję w menu, która pozwala zarządzać filtrami: