Baza wiedzy - Duf, czyli rozbudowane narzędzie do analizy dysków i podmontowanych zasobów dla systemu Linux i FreeBSD

Duf, czyli rozbudowane narzędzie do analizy dysków i podmontowanych zasobów dla systemu Linux i FreeBSD

Duf jest narzędziem, które działa w konsoli i służy do analizy zajętości miejsca na dyskach oraz podmontowanych zasobach. Pozwala zwracać rozbudowane podsumowania oraz exportować dane w formacie json.
Aby zainstalować najnowszą wersję, należy ściągnąć ją z githuba autora. Dla każdego systemu robimy to inaczej:

Debian/Ubuntu:
wget https://github.com/muesli/duf/releases/download/v0.8.1/duf_0.8.1_linux_amd64.deb
apt install ./duf_0.8.1_linux_amd64.deb

FreeBSD:
sh -c 'pkg update && pkg upgrade && pkg install duf'

CentOS:
wget https://github.com/muesli/duf/releases/download/v0.8.1/duf_0.8.1_linux_amd64.rpm
rpm -ivh duf_0.8.1_linux_amd64.rpm

Podstawową komendą, jaką możemy wykonać, jest komenda duf bez żadnych argumentów:
duf
która zwróci ładną tabelkę z danymi zajętości systemu plików na serwerze:
╭───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 1 local device                                    │
├────────────┬───────┬──────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┤
│ MOUNTED ON │ SIZE │ USED │ AVAIL │       USE%       │ TYPE │ FILESYSTEM │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ /     │ 29.5G │ 3.3G │ 25.0G │ [##..................] 11.0% │ ext4 │ /dev/vda1 │
╰────────────┴───────┴──────┴───────┴───────────────────────────────┴──────┴────────────╯
╭────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 5 special devices                                       │
├─────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│ MOUNTED ON │  SIZE │  USED │ AVAIL │       USE%       │ TYPE   │ FILESYSTEM │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ /dev    │  1.4G │   0B │  1.4G │                │ devtmpfs │ udev    │
│ /dev/shm  │  1.5G │   0B │  1.5G │                │ tmpfs  │ tmpfs   │
│ /run    │ 298.8M │ 640.0K │ 298.2M │ [....................]  0.2% │ tmpfs  │ tmpfs   │
│ /run/lock  │  5.0M │   0B │  5.0M │                │ tmpfs  │ tmpfs   │
│ /run/user/0 │ 288.8M │   0B │ 288.8M │                │ tmpfs  │ tmpfs   │
╰─────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────╯

Następnie możemy wykonać komendę duf z parametrem „–all”
duf --all
która pokaże wszystkie dostępne, nieaktywne i pseudo systemy plików na serwerze:
╭────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 3 local devices                                                │
├──────────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┬───────────────────────────────┬─────────┬────────────┤
│ MOUNTED ON            │ SIZE │ USED │ AVAIL │       USE%       │ TYPE  │ FILESYSTEM │
├──────────────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────────────────────────┼─────────┼────────────┤
│ /                │ 29.5G │ 3.3G │ 25.0G │ [##..................] 11.0% │ ext4  │ /dev/vda1 │
│ /var/lib/docker/overlay2/019e129 │ 29.5G │ 3.3G │ 25.0G │ [##..................] 11.0% │ overlay │ overlay  │
│ 7ba8635fff6beb30429635cfce0211d3 │    │   │    │                │     │      │
│ ec1ec17b5124a9a5249efe817/merged │    │   │    │                │     │      │
│ /var/lib/docker/overlay2/6c82396 │ 29.5G │ 3.3G │ 25.0G │ [##..................] 11.0% │ overlay │ overlay  │
│ 823ef8df76a57b3cf8b87b786ba22cee │    │   │    │                │     │      │
│ 5740b411108e4d79fc01566d5/merged │    │   │    │                │     │      │
╰──────────────────────────────────┴───────┴──────┴───────┴───────────────────────────────┴─────────┴────────────╯
╭───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 22 special devices                                                  │
├────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ MOUNTED ON           │  SIZE │  USED │ AVAIL │       USE%       │ TYPE    │ FILESYSTEM │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ /dev              │  1.4G │   0B │  1.4G │                │ devtmpfs  │ udev    │
│ /dev/hugepages         │   0B │   0B │   0B │                │ hugetlbfs  │ hugetlbfs  │
│ /dev/mqueue          │   0B │   0B │   0B │                │ mqueue   │ mqueue   │
│ /dev/pts            │   0B │   0B │   0B │                │ devpts   │ devpts   │
│ /dev/shm            │  1.5G │   0B │  1.5G │                │ tmpfs    │ tmpfs    │
│ /proc             │   0B │   0B │   0B │                │ proc    │ proc    │
│ /proc/sys/fs/binfmt_misc    │   0B │   0B │   0B │                │ autofs   │ systemd-1  │
│ /proc/sys/fs/binfmt_misc    │   0B │   0B │   0B │                │ binfmt_misc │ binfmt_misc │
│ /run              │ 298.8M │ 640.0K │ 298.2M │ [....................]  0.2% │ tmpfs    │ tmpfs    │
│ /run/docker/netns/70ab70013ff7 │   0B │   0B │   0B │                │ nsfs    │ nsfs    │
│ /run/docker/netns/8fc663c7dee0 │   0B │   0B │   0B │                │ nsfs    │ nsfs    │
│ /run/lock           │  5.0M │   0B │  5.0M │                │ tmpfs    │ tmpfs    │
│ /run/user/0          │ 288.8M │   0B │ 288.8M │                │ tmpfs    │ tmpfs    │
│ /sys              │   0B │   0B │   0B │                │ sysfs    │ sysfs    │
│ /sys/fs/bpf          │   0B │   0B │   0B │                │ bpf     │ none    │
│ /sys/fs/cgroup         │   0B │   0B │   0B │                │ cgroup2   │ cgroup2   │
│ /sys/fs/fuse/connections    │   0B │   0B │   0B │                │ fusectl   │ fusectl   │
│ /sys/fs/pstore         │   0B │   0B │   0B │                │ pstore   │ pstore   │
│ /sys/kernel/config       │   0B │   0B │   0B │                │ configfs  │ configfs  │
│ /sys/kernel/debug       │   0B │   0B │   0B │                │ debugfs   │ debugfs   │
│ /sys/kernel/security      │   0B │   0B │   0B │                │ securityfs │ securityfs │
│ /sys/kernel/tracing      │   0B │   0B │   0B │                │ tracefs   │ tracefs   │
╰────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────────────────────────┴─────────────┴─────────────╯

Pomocnym parametrem może być też wyświetlenie zajętości inodes systemu plików:
duf --inodes
dzięki czemu uzyskamy informację o zajętości inodes:
╭────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 1 local device                                       │
├────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┤
│ MOUNTED ON │ INODES │ IUSED │ IAVAIL │       IUSE%       │ TYPE │ FILESYSTEM │
├────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ /     │ 1966080 │ 59515 │ 1906565 │ [....................]  3.0% │ ext4 │ /dev/vda1 │
╰────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────────────────────────┴──────┴────────────╯
╭───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 5 special devices                                       │
├─────────────┬────────┬───────┬────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│ MOUNTED ON │ INODES │ IUSED │ IAVAIL │       IUSE%       │ TYPE   │ FILESYSTEM │
├─────────────┼────────┼───────┼────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ /dev    │ 378249 │  318 │ 377931 │ [....................]  0.1% │ devtmpfs │ udev    │
│ /dev/shm  │ 382447 │   1 │ 382446 │ [....................]  0.0% │ tmpfs  │ tmpfs   │
│ /run    │ 382447 │  515 │ 381932 │ [....................]  0.1% │ tmpfs  │ tmpfs   │
│ /run/lock  │ 382447 │   2 │ 382445 │ [....................]  0.0% │ tmpfs  │ tmpfs   │
│ /run/user/0 │ 73929 │  21 │ 73908 │ [....................]  0.0% │ tmpfs  │ tmpfs   │
╰─────────────┴────────┴───────┴────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────╯

Ostatnim przydatnym parametrem jest parametr zwracająca wynik w formacie json, który łatwo jest zaimportować w kodzie lub innym programie:
duf --json
parametr json można dopisać do wszystkich innych parametrów, spowoduje to wyświetlnie wyniku w formacie json.

Do komendy można dodać ścieżkę do katalogu systemowego lub zamontowanego zasobu, dzięki czemu komenda zwróci tylko ten zasób:
duf /home
zwróci wynik tylko z danym zasobem:
╭───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│ 1 local device                                    │
├────────────┬───────┬──────┬───────┬───────────────────────────────┬──────┬────────────┤
│ MOUNTED ON │ SIZE │ USED │ AVAIL │       USE%       │ TYPE │ FILESYSTEM │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────────────────────────┼──────┼────────────┤
│ /     │ 29.5G │ 3.3G │ 25.0G │ [##..................] 11.0% │ ext4 │ /dev/vda1 │
╰────────────┴───────┴──────┴───────┴───────────────────────────────┴──────┴────────────╯

Na koniec warto zapoznać się z parametrem help, który pokaże opisy wszystkich dostępnych parametrów.
duf --help