Baza wiedzy - Dodałem dodatkowe przedmioty do serwera, jak dodac je do edytora Essential Tools?

Dodałem dodatkowe przedmioty do serwera, jak dodac je do edytora Essential Tools?

W tym celu należy skopiować pliki ItemListSettings.ini oraz ItemListSettings_ex700.ini z katalogu Data\Items do katalogu daty Essential Tools IGC.EssentialTools\Data. To samo dotyczy innych plików dostępnych w edytorze, które można skopiować z plików.