Baza wiedzy - Czyszczenie logów fail2ban

Czyszczenie logów fail2ban

Fail2ban to narzędzie służące przeciwdziałaniu atakom brutal-force. Jednak logi tego narzędzia mogą po pewnym czasie zajmować nawet kilka GB. Wyczyszczenie ich jest bardzo proste, należy usunąć następujące pliki przy wyłącznej usłudze fail2ban.
service fail2ban stop
rm -rf /var/lib/nethserver/fail2ban/fail2ban.json
rm -rf /var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3
service fail2ban start
Następnie możemy włączyć usługę fail2ban.