Baza wiedzy - -bash: /bin/rm: Argument list too long podczas usuwania plików

-bash: /bin/rm: Argument list too long podczas usuwania plików

Błąd ten pojawia się, jeżeli w folderze znajduje się zbyt dużo plików.
Rozwiązań jest kilka, najprostszym z nich jest użycie pętli w konsoli:
for i in *; do rm "$i"; done

Możemy też usunąć pliki po rozszerzeniu, np. txt:
for i in *.txt; do rm "$i"; done