Baza wiedzy - Aktualizacja serwera TeamSpeak 3 do najnowszej wersji

Aktualizacja serwera TeamSpeak 3 do najnowszej wersji

Aktualizacja serwera TeamSpeak 3 do najnowszej wersji Pamiętamy o wyłączeniu serwera przed rozpoczęciem aktualizacji serwera oraz zrobienia kopii zapasowej danych. Wykonujemy następujące komendy w konsoli, a następnie uruchamiany serwera ts3 z panelu (uwaga, uruchomienie serwera po aktualizacji może trwać kilka minut).
cd /opt
mv ts3 ts3_old
wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.12.1/teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2
tar jxf teamspeak3-server_linux_amd64-3.12.1.tar.bz2
mv teamspeak3-server_linux_amd64 ts3
cp /opt/ts3_old/files/ /opt/ts3/files -R
cp /opt/ts3_old/ts3server.sqlitedb /opt/ts3/ts3server.sqlitedb
cp /opt/ts3_old/sterowanie.sh /opt/ts3/sterowanie.sh
chown www-data ts3 -R
cd ts3 && chmod +x sterowanie.sh
touch .ts3server_license_accepted
rm ts3server.pid