Baza wiedzy - Aktualizacja Roundcube w panelu VestaCP

Aktualizacja Roundcube w panelu VestaCP

VestaCP domyślnie instalowana jest ze starszą wersją Roundcube, który jest darmowym klientem mailowym dostępnym przez stronę internetową. Zaczynamy od zalogowania się do serera po ssh, następnie ściągamy najnowszą paczkę z oprogrmowaniem Roundcube:
wget https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.6.0/roundcubemail-1.6.0-complete.tar.gz
Po ściągnieciu paczki należy ją rozpakować:
tar -xvzf roundcubemail-1.6.0-complete.tar.gz
Następnie przechodzimy do katalogu z wypakowanym Roundcube i uruchamiany aktualizację:
cd roundcubemail-1.6.0/
./bin/installto.sh /usr/share/roundcube/
Naciskamy y w odpowiedzi na pytanie, czy zaktualizować:
Upgrading from 1.3.15. Do you want to continue? (y/N)
Jeżeli na końcu pojawią się błędy, to nie jest to nic złego. Nowa wersja Roundcube jest gotowa do użycia, należy przeładować assety w przeglądarce wciskając control+F5 i wszystko powinno działać poprawnie.